19 december 2019

Nederland toeslagland

-->

Nederland staat bekend als een waar toeslagland. Waar aan de ene kant door de inkomstenbelasting hoge tarieven gelden, wordt dit geld aan de andere kant weer uitgegeven aan de minder bedeelden. Sommige politici vinden het een absurd systeem. Eerst veel belasting heffen en vervolgens weer subsidies geven. Het typeert de bureaucratie in Nederland. 

Toch kunnen subsidies voor jou veel voordelen hebben, zeker wanneer je een relatief laag inkomen hebt. Daar vaar je wel bij in deze Nederlandse staat. Je zult de meeste subsidies wel zelf moet aanvragen. Het is niet dat ze bij je aan deur komen met gratis geld. Je moet er dus wel een beetje moeite voor doen. 

Een toeslag aanvragen is niet zo moeilijk, maar je moet wel oppassen of je er wel of niet recht op hebt. Dat kan soms namelijk complex in elkaar steken, vanwege de vele regeltjes die gelden. In dit artikel geven we je meer informatie over de belangrijkste subsidies waar je recht op kunt hebben en de voorwaarden voor deze toeslagen. En als klap op de vuurpijl besteden we aandacht aan het feit of je wel of niet een belastingadviseur in de handen moet nemen. 

De zorgtoeslag

Een van de belangrijkste toeslagen in Nederland is de zorgtoeslag. Dit is namelijk een zorgtoeslag waar iedere burger vanaf 18 jaar recht op heeft, indien deze voldoet aan de inkomstennormen. De zorgtoeslag is regressief in Nederland: dat wil zeggen, hoe meer je verdient, hoe minder zorgtoeslag je krijgt. 

Hoeveel zorgtoeslag kun je krijgen?

Hoeveel zorgtoeslag je kunt krijgen is afhankelijk per jaar. Dit heeft met de inflatie te maken en ook met de ophogende kosten van de zorgverzekeringen. Om die reden stijgt het jaarlijkse zorgtoeslagbedrag. Vaak is dit geen grote stijging, maar gaat het om enkele euro’s. Ook is dit afhankelijk van het feit of je een toeslagpartner hebt ja of nee. Het hoogste bedrag van zorgtoeslag dat je individueel kunt krijgen is in 2020 104 euro per maand. De voorwaarde voor dit bedrag is dat je inkomen niet meer dan 21.000 euro per jaar is. Let wel: het gaat dan om je bruto-inkomen. Hier gaan heel veel mensen de mist mee in. Als je je hier niet van bewust bent, kan het zijn dat je later een deel van je zorgtoeslag moet terugbetalen. Je moet dit namelijk zelf in de gaten houden en dit wordt niet voor je gedaan. Blijkt achteraf dat je te veel hebt ontvangen? Dan moet je dit bedrag later terugbetalen. 

Het laagste toeslagbedrag dat je kunt krijgen is 7 euro. Dit bedrag krijg je met een inkomen tot 30.000 euro. Komt je inkomen jaarlijks boven de 30.000 euro uit? In dat geval heb je geen recht meer op zorgtoeslag en moet je dit zo snel mogelijk stopzetten. 

Zorgtoeslag aanvragen?

Tegenwoordig is het niet complex om een zorgtoeslag aan te vragen. Dankzij de vooruitgang van de technologie heeft de Belastingdienst daar tegenwoordig een internetportaal van. Hier heb je zicht op al je toeslagen en dergelijke. Daar kun je dus ook gemakkelijk een zorgtoeslag aanvragen of stopzetten. Let wel: bij het aanvragen of stopzetten van een zorgtoeslag is er sprake van een verwerkingstijd. Het duurt gemiddeld zes weken voordat een aanvraag wordt behandeld. Vraag dan ook ruim van te voren je zorgtoeslag aan, zodat je zeker weet dat je precies krijgt uitbetaald wanneer je er recht op hebt. 

Inkomenswijziging?

Wijzigt je inkomen in het jaar zelf? Ook dan is het belangrijk om dit door te geven. Op basis van je nieuwe inkomen maakt de Belastingdienst dan een nieuw bedrag op. Op die manier voorkom je dat je aan het eind van het jaar toeslag moet terugbetalen. Ook het wijzigen van je inkomen doe je gemakkelijk via het toeslagenportaal. Let wel: ook hierbij geldt weer een lange verwerkingstijd. Om in het toeslagportaal te komen, heb je een DigiD code nodig. DigiD is de digitale identiteit en heb je nodig voor je al je correspondentie met de overheid. 

Huursubsidie

De een na belangrijkste toeslag in Nederland is de huursubsidie. Mensen met een laag inkomen kunnen hier baat bij hebben, zodat ze goed kunnen wonen, terwijl ze niet al hun inkomsten kwijt zijn aan de huur. 

Hoeveel huurtoeslag kun je krijgen?

Voor het verkrijgen van huurtoeslag zijn er meer voorwaarden dan bij zorgtoeslag. Allereerst wordt er natuurlijk naar het inkomen gekeken. Dit wordt in 2020 echter op een andere manier gedaan dan daarvoor. Er is namelijk geen harde inkomstengrens meer, zoals eerder wel het geval wass, maar er wordt gekeken naar meerdere facetten. De hoogte van je inkomen speelt natuurlijk wel mee als het gaat om het bedrag dat je krijgt, maar dit is geen harde eis meer. Lees hieronder de voorwaarden waar je aan moet voldoen voor het ontvangen van huursubsidie. 

Zelfstandige woonruimte

De eerste harde eis is dat er sprake moet zijn van zelfstandige woonruimte. Dat wil zeggen dat je geen recht hebt op huursubsidie in een studentenhuis. Een zelfstandige woonruimte betekent dat je een eigen voordeur hebt en ook alle noodzakelijke voorzieningen hebt. Dat wil zeggen: een wc, douche en een keuken. Deel je dit niet en heeft je huis een eigen nummer? Dan voldoe je wat dat betreft aan de voorwaarde van huurtoeslag. 

18 jaar of ouder

Om recht te hebben op huurtoeslag moet je 18 jaar of ouder zijn. In bepaalde situaties kun je echter huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of jonger bent. Dit is het geval wanneer beide ouders zijn overleden, of wanneer je een kind hebt gekregen. Dan heb je wel recht op huurtoeslag als je 18 jaar of jonger bent. In andere gevallen moet je helaas wachten tot je 18 jaar bent geworden. 

Overige voorwaarden

Bovenstaande voorwaarden zijn de belangrijkste voorwaarden, maar daarnaast zijn er ook nog overige voorwaarden. Deze zijn echter vanzelfsprekend, maar toch is het wel belangrijk dat deze even worden genoemd. Zo moet je een huurcontract hebben ondertekend. Ook moet je kunnen aantonen dat jijzelf de huur betaalt en dat je niet een ander hiervoor laat betalen. 

Belastingadviseur?

Voor de meeste subsidies heb je niet per se een belastingadviseur nodig, tenzij je in een zeer complexe situatie zit. Dan is het wel aan te raden om contact op te nemen met een belastingadviseur.