Afspraak maken 088 033 1587

Klachtenprocedure

Natuurlijk streven wij als organisatie naar een tevreden klant. Onze openbare klachtenprocedure geeft een ieder die niet tevreden is de mogelijkheid om eventuele onvrede te uiten. Wij zullen vervolgens ons best doen om met u tot een passende oplossing te komen.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw klacht schriftelijk bij ons indienen; stuur daarvoor een brief met uw klacht naar: Nationaal Bespaarcentrum, Boogschutterstraat 1, 7324 AE Apeldoorn.
U kunt uw klacht ook per e-mail naar ons toe sturen op info@nationaalbespaarcentrum.nl onder vermelding van “Klachtenprocedure”.

Noem in uw schrijven de volgende punten:

– Omschrijving van uw klacht.
– Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
– Stuur ook kopieën van de informatie mee als dit uw klacht duidelijker maakt. Stuur de brief naar:

Wat gebeurt er daarna?

De afdeling Klachtenmanagement bevestigt de ontvangst en geeft u binnen 14 dagen een reactie op uw klacht.

Is uw klacht na onze reactie toch niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Nationaal Bespaarcentrum is aangesloten bij het Kifid zodat onafhankelijke behandeling van eventuele klachten is gegarandeerd. U kunt uw klacht dan indienen via de procedure beschreven op kifid.nl.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechter.